Telelink City
Умни светофари | Telelink City
 

Умни светофари | Telelink City

Умна градска мобилност

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАФИК СИСТЕМИ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

От десетилетия насам транспортът си остава нарастващ проблем в променящите се градове – увеличаващият се брой превозни средства на глава от населението, както и способността на старата инфраструктура да ги обслужи, водят до безкрайни задръствания. От замърсен въздух до стрес, това причинява неимоверни щети на хората и на околната среда. За да се справят с тези проблеми, градовете имат нужда от умни решения, които могат да бъдат пригодени към съществуващата инфраструктура, същевременно подобрявайки и надграждайки я, за да се създаде град, пригоден за качествен живот.

 

Повече от 50% от световното население живее в градове. Транспортът е един от най-важните аспекти от живота в градска среда, с ежедневните дейности на хората, които налагат придвижването им от една до друга точка в сложната градска система. Същевременно броят на превозните средства нараства, което прави наличната инфраструктура недостатъчна.

Нашето решение

 

Преминаването към модела на умния град е единственият начин за оптимизация и спестяване на време и пари, като същевременно ще намали и замърсяването. Ключов компонент на умния град е изграждането на оптимизирана трафик система и обществен транспорт – така наречената Интелигентна Транспортна Система (ИТС).

Нашата интелигентна транспортна система включва:

 

Класификация на превозните средства

Преброяване на превозните средства

Мерки за управление на скоростта и трафика

Разпознаване на регистрационни номера

Софтуер за контрол на трафика

Софтуер за симулация на трафика

Контрол на светофарите, зелена вълна, т.н.

ЕКИПЪТ ОТ ЕКСПЕРТИ НА TELELINK CITY МОЖЕ ДА АНАЛИЗИРА, ИЗРАБОТИ И ДОСТАВИ РЕШЕНИЯ ЗА ГРАДСКАТА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, КОИТО ДА БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ С ВСЕКИ ГРАД. НАШЕТО НОУ-ХАУ СЕ Е ДОКАЗАЛО НА ПРАКТИКА В НЯКОЛКО ГРАДА В БЪЛГАРИЯ И ПО ТОЗИ НАЧИН Е ПОДОБРИЛО ЕЖЕДНЕВИЕТО НА МИЛИОНИ ГРАЖДАНИ.

Как можем да помогнем на вашия град?

Анализ на наличните данни с цел прецизно извеждане на ключовите проблеми

Дизайн на гъвкави системи, които адресират проблемите

Изграждане на системата бързо и ефективно чрез софтуерни и хардуерни технологии, които се използват лесно от потребителите

Осигуряване на поддръжка във всяка фаза