Telelink City
Умни стълбове | Telelink City
 

Умни стълбове | Telelink City

Интегриран инфраструктурен мениджмънт

УМНИ СТЪЛБОВЕ

По света функционират повече от 320 милиона стълбове за осветление. Пазарът за умни стълбове се очаква да нарасне от 5 милиарда евро на 15 милиарда евро до 2023. Северна Америка е пионерът на тази нова технология и ще доминира пазара с най-голям процент.

 

Пазарът в Азия и Океания се очаква да нарасне най-рязко заради увеличаващите се правителствени проекти в градове в Китай, Индия, Япония и Австралия.

 

Вашият град също може да стане част от глобалната „умна“ революция.

С помощта на умните стълбове, съществуващата градска инфраструктура може да комуникира с разнообразни системи, посредством специално разработен за целта софтуер. Без да има нужда от IT експертиза, оперативното управление е улеснено за общинските служители.

 

 1. Проследяване на градската светлинна мрежа в реално време
 2. Следене на чистотата на въздуха
 3. Подобряване на градското осветление
 4. Събиране и анализ на ценни данни
 5. Споделяне на информация и реклама с информационни табла

С умните стълбове, градската управа може лесно да достъпва данни за важни градски системи и да взема бързи решения за оптимизацията на тяхната работа.

 

 1. Сигурност и видео проследяване
 2. Свободни паркоместа
 3. Зарядни станции
 4. Гореща линия за сигнали
 5. Свързаност за гражданите
 6. Сензорно регулиране
 7. Светлинно регулиране

 

Тази екосистема ще позволи по-бърза реакция при спешни случаи и ще подобри видеонаблюдението. С умните стълбове, ще се използва само нужното осветление, което от своя страна ще спести ценна енергия.

Нашето решение

 

Telelink City може да помогне на вашия град да стане част от глобалната „умна“ революция. С помощта на умните стълбове, съществуващата градска инфраструктура може да комуникира с разнообразни системи посредством специално разработен за целта софтуер.

СТРУКТУРА НА УМНИЯ СТЪЛБ

Интелигентен осветителен модул със слънчев панел

Wi-Fi връзка

Видеопроследяване и парконаблюдение

Сензори за температура и следене на качеството на въздуха

Информационен дисплей

Зарядна станция

Статистики

Растежът на градските общества

75%

Градовете използват 75% от енергията по света

97%

97% от хората ползват мобилен телефон

47%

47% от хората имат активен пакет за мобилен интернет

50%

Градското население ще нарасне между 50% и 70% преди 2050 година