Telelink City
Projektowanie | Telelink City

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI PROJEKTAMI W DZIAŁANIU

Dowiedz się więcej o naszych partnerach, ich potrzebach i o tym, co zrobiliśmy, aby im sprostać. Już ośmiu miastom pomogliśmy w ich dążeniu do inteligentnych rozwiązań!

Telelink City Case Study: Braila
Braila, Rumunia

W Braili zaistniała potrzeba znalezienia rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie dostępnych walidatorów w transporcie publicznym oraz zapewnienie pasażerom nowych i przyjemniejszych wrażeń. Z pomocą Modeshift zaplanowaliśmy pełną integrację MaaS w kilku krokach, zapewniając agencji, kierowcom i samym pasażerom łatwe przejście do nowego systemu

Telelink City Case Study: Slobozia
Slobozia, Rumunia

Głównym wyzwaniem stojącym przed lokalną agencją Słobozi była szybka modernizacja systemu transportu publicznego z wykorzystaniem ograniczonych zasobów. Dzięki Modeshift istniejące już rozwiązania programowe i sprzętowe zostały zoptymalizowane pod kątem potrzeb miasta. W ten sposób nowy system poboru opłat został wdrożony w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Telelink City Case Study: Varna Parking
Warna, Bułgaria

Warna jest jednym z ulubionych miejsc będących letnią atrakcją turystyczną dla turystów bułgarskich I zagranicznych. Toteż Zarząd Parkingów Miejskich I Strefy Niebieskiej stanął w obliczu problemu związanego z parkowaniem. W partnerskiej współpracy z Modeshift stworzyliśmy system oparty na kontach użytkowników, który w krótkim czasie zapewnił konstruktywne rozwiązanie. System ten jest niezawodny I obejmuje integrację dostępnych metod obsługi płatności, jak również nowoczesną aplikację mobilną, która dzięki technologii chmury jest zawsze dostępna dla mieszkańców I gości miasta.