Telelink City
Projekt Warna Blue Zone | Telelink City

WARNA, Bułgaria

nasze rozwiązanie problemów miasta związanych z małą ilością dostępnych miejsc parkingowych

418

Mieszkańcy /tys./

238

Powierzchnia /km2/

7000

Miejsca parkingowe

40

Zespół

2018

Rok

Warna jest jednym z ulubionych miejsc będących letnią atrakcją turystyczną dla turystów bułgarskich I zagranicznych. Toteż Zarząd Parkingów Miejskich I Strefy Niebieskiej stanął w obliczu problemu związanego z parkowaniem. W partnerskiej współpracy z Modeshift stworzyliśmy system oparty na kontach użytkowników, który w krótkim czasie zapewnił konstruktywne rozwiązanie. System ten jest niezawodny I obejmuje integrację dostępnych metod obsługi płatności, jak również nowoczesną aplikację mobilną, która dzięki technologii chmury jest zawsze dostępna dla mieszkańców I gości miasta. Stanowi to duże ułatwienie dla administracji, która może w tym procesie samodzielnie zarządzać wszystkim – również zmianami taryf, prawami konsumentów, harmonogramami.

Problem
Rozwiązanie
Potrzeba podjęcia pilnych działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych ze strefami parkowania – dużym ruchem oraz ograniczoną liczbą miejsc parkingowych.
System Modeshift zapewnił lepsze zarządzanie zasobami parkingowymi i sprawił, że miasto stało się bardziej dostępne.
Potrzeba ulepszenia systemu pobierania opłat.
Wzrost przychodów ze strefy parkingowej przeszedł oczekiwania o 15% oraz skrócił okres zwrotu inwestycji.
Potrzeba integracji z dostępnymi metodami obsługi płatności i elastycznymi opcjami płatności.
Modeshift zintegrował dostępne opcje płatności, co spowodowało, że proces ten stał się dla użytkownika końcowego bardziej intuicyjny.