Telelink City
Projekt Stara Zagora | Telelink City

STARA ZAGORA, Bułgaria

nasze rozwiązanie dotyczące poprawy dostępu do transportu publicznego

150

Mieszkańcy /tys./

23

Powierzchnia /km2/

70

Autobusy

40

Zespół

2017

Rok

Głównym wyzwaniem dla lokalnej agencji w Starej Zagorze było zapewnienie ujednoliconego systemu mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie kilku możliwości skutecznej koordynacji transportu publicznego. Miasto zainwestowało w system CAD/AVL/RTPI, jednak bez opcji płatności mobilnych. Platforma Modeshift zdołała rozwiązać ten problem, co przyczyniło się do wzrostu satysfakcji użytkowników.

Problem
Rozwiązanie
Potrzeba ujednolicenia systemu transportu publicznego, który może zostać zintegrowany z ekosystemem MaaS.
System Modeshift został pomyślnie zintegrowany z istniejącym systemem, co pozwoliło miastu na unowocześnienie istniejącej inwestycji. Powstała również aplikacja mobilna, umożliwiająca pasażerom korzystanie z transportu publicznego za pomocą smartfonów.
Niski poziom satysfakcji pasażerów.
Dzięki nowemu wyposażeniu autobusów i intuicyjnej aplikacji na smartfony Modeshift dokonał rekonstrukcji transportu publicznego oraz wpłynął na wzrost satysfakcji użytkowników.
Powolny wzrost gospodarczy, powolny wzrost liczby ludności.
System transportu publicznego to zaledwie pierwszy etap, od którego Urząd Miejski Starej Zagory rozpoczyna wprowadzenie zmian, zmierzających ku przekształceniu miasta w inteligentne centrum.