Telelink City
Projekt Slobozia | Telelink City

SLOBOZIA, Rumunia

nasze rozwiązanie w związku z niskim poziomem satysfakcji użytkowników oraz ograniczeniem ruchu pasażerskiego w transporcie publicznym

45

Mieszkańcy /tys./

126

Powierzchnia /km2/

5

Autobusy

40

Zespół

2019

Rok

Głównym wyzwaniem stojącym przed lokalną agencją Słobozi była szybka modernizacja systemu transportu publicznego z wykorzystaniem ograniczonych zasobów. Dzięki Modeshift istniejące już rozwiązania programowe i sprzętowe zostały zoptymalizowane pod kątem potrzeb miasta. W ten sposób nowy system poboru opłat został wdrożony w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Problem
Rozwiązanie
Potrzeba szybkiej odnowy systemu transportu publicznego.
Dzięki kompleksowemu podejściu, zintegrowanie systemu Modeshift nastąpiło w ciągu zaledwie kilku miesięcy.
Ograniczony budżet.
Modeshift działa w oparciu o miesięczne płatności i nie potrzebuje dużego budżetu początkowego.
Niewystarczający stan wiedzy w zakresie integracji zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
Zespół Modeshift zapewnia wsparcie wykraczające poza specyfikacje projektu.