Telelink City
Projekt Sinaia | Telelink City

SINAIA, Rumunia

nasze rozwiązanie w związku z niskim poziomem satysfakcji użytkowników oraz ograniczeniem ruchu pasażerskiego w transporcie publicznym

15

Mieszkańcy /tys./

89.27

Powierzchnia /km2/

11

Autobusy

40

Zespół

2020

Rok

Miasto Sinaia corocznie odwiedza ponad 200 000 turystów. Władze miejskie postanowiły wspierać turystykę poprzez podniesienie poziomu usług w transporcie publicznym. Zadanie to powierzyły one Modeshift, mając na uwadze późniejszą dodatkową integrację z innymi usługami – wypożyczalniami rowerów, cyfrowym parkowaniem, wejściem do muzeów, kolejką górską, I in. Okazało się, że w przypadku Sinai odpowiedni jest system Modeshift Fare Collection, ponieważ oferował on różnorodne nowe i łatwe sposoby korzystania z transportu publicznego (biletomaty, kioski, wbudowane walidatory, portal internetowy, jak również aplikację mobilną). Dzięki temu kupowanie biletów I ich walidacja stały się bardzo łatwe.

Problem
Rozwiązanie
Niski poziom satysfakcji z transportu publicznego - turyści najczęściej poruszają się po mieście samochodami osobowymi.
Modeshift poprawił stan transportu publicznego zapewniając łatwiejsze i szybkie sposoby zakupu biletów i ich walidacji.
Integracja wysokiego ryzyka dla władz lokalnych.
Poprzez wbudowany panel do sprawozdań i monitoringu Modeshift pomógł władzom lokalnym w podejmowaniu lepszych jakościowo rozwiązań, opartych na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.
Brak doświadczenia w zakresie zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
Modeshift zbudował łatwy w obsłudze system, zapewniając wsparcie na każdym etapie realizacji – od personelu po pasażerów.