Telelink City
Projekt Craiova | Telelink City

KRAIOVA, Rumunia

nasze rozwiązanie problemów związanych z pobieraniem opłat oraz niskim poziomem satysfakcji użytkowników transportu publicznego

269

Mieszkańcy /tys./

81

Powierzchnia /km2/

140

Autobusy

40

Zespół

2018

Rok

Krajowa to 350-tysięczne miasto, które rocznie obsługuje około 21 milionów przejazdów komunikacją publiczną. W systemie pobierania opłat istniały problemy związane z przestarzałym sprzętem, pobieraniem opłat, jak również niskim poziomem satysfakcji pasażerów. Problemy te należało rozwiązać biorąc pod uwagę ograniczony budżet. Telelink City i Modeshift dokonały integracji pierwszego w Rumunii systemu pobierania opłat opartego na profilach użytkowników oraz zapewniły cenne dane w czasie rzeczywistym, aplikację mobilną z opcją planowania podróży, elastyczne płatności oraz produkty biletowe, które wpłynęły na zwiększenie przychodów z transportu publicznego.

Problem
Rozwiązanie
Potrzeba transformacji, która nie jest uzależniona od zakupu nowego sprzętu komputerowego.
Modeshift zdołał dokonać szybkiej modernizacji transportu publicznego Krajowy z wykorzystaniem dostępnego sprzętu komputerowego.
Ograniczony budżet.
Modeshift działa w oparciu o miesięczne płatności I nie potrzebuje dużego budżetu początkowego.
Problemy zwiazane z pobieraniem opłat w transporcie publicznym.
Poprzez łatwy w obsłudze i monitorowaniu system pobierania opłat w transporcie publicznym Modeshift zdołał zwiększyć uzyskane ze sprzedaży biletów wpływy o 20%.