Telelink City
Projekt Braila | Telelink City

BRAILA, Rumunia

nasze rozwiązanie w zakresie rekonstrukcji istniejącego systemu transportu publicznego oraz zapewnienia pasażerom pozytywnych przeżyć

180

Mieszkańcy /tys./

77.9

Powierzchnia /km2/

102

Autobusy

40

Zespół

2018

Rok

W Braili zaistniała potrzeba znalezienia rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie dostępnych walidatorów w transporcie publicznym oraz zapewnienie pasażerom nowych i przyjemniejszych wrażeń. Z pomocą Modeshift zaplanowaliśmy pełną integrację MaaS w kilku krokach, zapewniając agencji, kierowcom i samym pasażerom łatwe przejście do nowego systemu

Problem
Rozwiazanie
Potrzeba transformacji transportu publicznego bez inwestowania w nowy sprzęt
Modeshift dokonał szybkiej modernizacji pobierania opłat w transporcie publicznym przy użyciu dostępnego już sprzętu.
Ograniczony budżet.
Modeshift działa w oparciu o miesięczne płatności I nie potrzebuje dużego budżetu początkowego.
Skuteczna integracja CAD/AVL, RTPI oraz pobierania opłat w transporcie publicznym.
Pełny pakiet rozwiązania MaaS został wdrożony w kilku fazach, co zapewniło łatwe przejście na nowy system zarówno personelu, jak i pasażerów.