Telelink City
Projekt Bistrica | Telelink City

BISTRICA, Rumunia

nasze rozwiązanie w związku z niskim poziomem satysfakcji użytkowników oraz ograniczeniem ruchu pasażerskiego w transporcie publiczny

75

Mieszkańcy /tys./

145

Powierzchnia /km2/

53

Autobusy

40

Zespół

2019

Rok

W związku z niskim poziomem satysfakcji klientów oraz niewielkim ruchem pasażerskim w Bistricy, spowodowanych licznymi niedociągnięciami systemu, zaistniała pilna potrzeba odnowy transportu publicznego. Mając na uwadze elastyczność produktu Modeshift, władze miasta postanowiły wdrożyć cały produkt. Doprowadziło to do szybkiego przekształcenia usługi w jedną, łatwiejszą w obsłudze, co uwidoczniło się we wzroście ruchu pasażerskiego już w pierwszym miesiącu po uruchomieniu nowego systemu.

Problem
Rozwiązanie
Niski poziom satysfakcji pasażerów.
Modeshift zdołał poprawić wrażenia pasażerów poprzez zapewnienie intuicyjnego sposobu zakupu biletów.
Mały ruch pasażerski.
Dzięki udogodnieniom systemu Modeshift, już w pierwszym miesiącu ruch pasażerski zwiększył się od 10% do 20%.
Integracja wysokiego ryzyka dla władz lokalnych.
Udostępniając bezpłatną wersję demonstracyjną, Modeshift pomógł władzom lokalnym w dostrzeżeniu korzyści płynących z systemu oraz w łatwiejszym podjęciu decyzji.