Telelink City
Проект Слобозия | Telelink City

СЛОБОЗИЯ, Румъния

Нашето решение за ниското ниво на удовлетворение на потребителите и намаляването на пътникопотока в градския транспорт 

45

Население /хил./

126

Площ /км2/

5

Автобуси

2019

Година

Основното предизвикателство пред местната агенция в Слобозия беше да обнови системата на градския транспорт бързо и с ограничени ресурси. С Modeshift, вече разработените софтуерни и хардуерни решения бяха оптимизирани, за да се впишат в нуждите на града. По този начин новата система за таксуване беше реализирано само за няколко месеца.

ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Нужда от бързо обновяване на системата на градския транспорт.
Системата на Modeshift бе интегрирана само за няколко месеца, благодарение на подхода “всичко в едно”.
Огранчен бюджет.
Modeshift оперира на базата на месечни плащания и не се нуждае от голям начален бюджет.
Недостатъчна експертиза за интегриране на високотехнологични решения.
Екипът на Modeshift осигурява поддръжка отвъд спецификациите на проекта.