Telelink City
Проект Мониторинг на трафика | Telelink City

МОНИТОРИНГ НА ТРАФИКА, България

Решение как да подобрим точността и да намалим разходите при мониторинг на трафика

8

Класове превозни средства

97

Точност /%/

2021

Година

Telelink City се нуждаеше от технология за наблюдение на трафика в реално време, която да повиши точността и да намали разходите. Основният проблем беше ниската точност, с която се улавят събитията в трафика със съществуващото решение. Това се отразяваше на контрола на трафика и предотвратяването на задръстванията. 

 

Като пилотен проект след лабораторна оценка Telelink City стартира в един от най-големите градове в България. Целта на проекта бе да се осигури единна система за мобилност, която поддържа оперирането и интеграцията на различни опции за транспорт в града. 

 

За Telelink City, резултатите от имплементацията бяха чудесни. Нивата на точност при засичането на събития в трафика се повишиха бързо от 70-80% до над 97%. 

Good Vision Case Study