Telelink City
Проект Крайова | Telelink City

КРАЙОВА, Румъния

Нашето решение за проблемите със събирането на такси и ниското ниво на удовлетворение на потребителите на градския транспорт 

269

Население /хил./

81

Площ /км2/

140

Автобуси

2018

Година

Крайова е град с 350 000 жители, в който всяка година се обслужват около 21 000 000 пътувания с градски транспорт. Системата за таксуване имаше проблеми, свързани с остарялото оборудване, събирането на таксите, както и ниски нива на удовлетворение на пътниците. Тези проблеми трябваше да бъдат разрешени с ограничен бюджет. Telelink City и Modeshift интегрираха първата в Румъния система за таксуване, базирана на потребителски профили, и осигуриха ценни данни в реално време, мобилно приложение с опция за планиране на пътуването, гъвкави плащания и билетни продукти, които помогнаха за увеличаване на приходите от градски транспорт.

ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Нужда от трансформация, която не зависи от закупуването на нов хардуер.
Modeshift успя да модернизира бързо градския транспорт на Крайова, преизползвайки наличния хардуер.
Ограничен бюджет.
Modeshift оперира на базата на месечни плащания и не се нуждае от голям начален бюджет.
Проблеми със събирането на таксите в градския транспорт.
Чрез лесна за използване и мониторинг система за събиране на такси в градския транспорт, Modeshift успя да увеличи приходите от билети с 20%.