Telelink City
Проект Браила | Telelink City

БРАИЛА, Румъния

Нашето решение за преизползване на съществуващата система за градски транспорт и осигуряване на добро потребителско изжвияване за пътниците

180

Население /хил./

77.9

Площ /км2/

102

Автобуси

2018

Година

Браила имаше нужда от решение, чрез което да преизползва наличните валидатори в градския транспорт, но да създаде ново и по-добро преживяване за пътниците. С помощта на Modeshift, ние създадохме план за пълна MaaS интеграция в рамките на няколко стъпки, осигурявайки лесно преминаване към новата система за агенцията, шофьорите и самите пътници.

ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Нужда от трансформация на градския транспорт без инвестиция в нов хардуер.
Modeshift бързо модернизира събирането на такси в градския транспорт, използвайки вече наличен хардуер.
Ограничен бюджет.
Modeshift оперира на базата на месечни плащания и не се нуждае от голям начален бюджет.
Ефективна интеграция на CAD/AVL, RTPI и събиране на такси в градския транспорт.
Пълният пакет на MaaS решението бе имплементиран в няколко фази, което осигури лесното преминаване към новата система както за персонала, така и за пътниците.