Telelink City
Проект Бистрица | Telelink City

БИСТРИЦА, Румъния

Нашето решение за ниското ниво на удовлетворение на потребителите и намаляването на пътникопотока в градския транспорт 

75

Население /хил./

145

Площ /км2/

53

Автобуси

2019

Година

Градският транспорт в Бистрица имаше спешна нужда от обновяване вследствие на ниското ниво на удовлетворение на потребителите и ниския пътникопоток, породен от множество недостатъци на системата. Градската управа реши да имплементира цялостния продукт на Modeshift заради неговата гъвкавост. Това доведе до бърза трансформация в една по-удобна за ползване услуга – нещо, което пролича в повишаването на пътникопотока още от първия месец след пускането на новата система.

ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Ниско ниво на удовлетворение на пътниците.
Modeshift успя да подобри преживяването за пътниците чрез осигуряването на интуитивен начин за покупка на билети.
Нисък пътникопоток.
Благодарение на улесненията от системата на Modeshift, пътникопотокът се увеличи с между 10% и 20% още през първия месец.
Интеграция с висок риск за местните власти.
Осигурявайки безплатно демо, Modeshift помогна на местната управа да види ползите от системата и да вземе решение по-лесно.