Telelink City
Obywatelstwo Cyfrowe | Telelink City
 

Obywatelstwo Cyfrowe | Telelink City

Obywatelstwo Cyfrowe

W TWOIM MIEŚCIE

Relacje między władzami miasta i obywatelami są często słabe. Począwszy od braku inteligentnego instrumentarium do prowadzenia aktualnych badań po konieczność właściwej dystrybucji środków finansowych każdy urząd miasta musi zmierzyć się z innymi problemami.

 

Pojawienie się inteligentnych miast i ich systemów, dzięki którym ludzie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu miastem, prowadzi do istotnego rozwiązania tych problemów, i to w najlepszy dla każdego sposób. W Telelink City jesteśmy całkowicie oddani idei szybkiego dostarczania narzędzi do zarządzania miastem oraz tworzenia skutecznej komunikacji między Urzędem Miasta i obywatelami.

Czym jest Obywatelstwo cyfrowe?

 

Aby stworzyć na wszystkich poziomach znaczącą i długotrwałą komunikację pomiędzy władzami miasta i obywatelami, Obywatelstwo cyfrowe wykorzystuje technologie. Tworzenie warunków do rozwoju obywatelstwa cyfrowego jest nieodłącznym elementem przejścia każdego miasta w inteligentną przyszłość – przyszłość, w której społeczeństwo jest zaangażowane każdego dnia i stanowi aktywną część zarządzania miastem.

TWORZENIE TRZYSTRONNEGO POŁĄCZENIA CYFROWEGO

URZĄD MIASTA

Utworzenie profilu publicznego Burmistrza/Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.

OBYWATELE

Utworzenie społeczności cyfrowej aktywnych i zaangażowanych obywateli.

BIZNES

Zaangażowanie lokalnego biznesu na rzecz społeczności.

MIASTO W TWOIM SMARTFONIE! MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA PRZEZ KAŻDEGO OBYWATELA Z TRANSPORTU MIEJSKIEGO I MASOWYCH USŁUG MIEJSKICH URZĘDU MIASTA ZA POŚREDNICTWEM SWOJEGO SMARTFONA.

Ankiety

Obywatele wyrażają swoje opinie na temat ważnych kwestii społecznych za pomocą oficjalnych ankiet.

Powiadomienia

Obywatele sygnalizują Urzędowi Miasta o istniejących w mieście problemach i mają możliwość prześledzenia procesu ich rozwiązywania.

Cele

Urząd Miasta podejmuje inicjatywy, w których mogą uczestniczyć obywatele i biznes. Inicjatywy mogą być również podejmowane przez obywateli i biznes przy wsparciu Urzędu Miasta i lokalnego biznesu.

Powiadomienia

Obywatele otrzymują powiadomienia zgodnie z ich zainteresowaniami i miejscem zamieszkania – z kalendarza wydarzeń kulturalnych, o istniejących w mieście problemach, oficjalne wystąpienia Burmistrza/Prezydenta Miasta, decyzje władz lokalnych, terminy zapisów do przedszkola i/lub szkoły, itd.

Zapytaj burmistrza/prezydenta miasta

Obywatele zadają pytania Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta, na które może odpowiedzieć im w postaci wiadomości wideo transmitowanej na żywo w mediach społecznościowych.

Portal informacyjny

Obywatele mają dostęp do bazy danych zawierającej kontakty i godziny przyjęć Radnych Miejskich i pracowników samorządowych.

Wiadomości, wydarzenia i bilety

Obywatele otrzymują ważne informacje o mieście, są powiadamiani o wydarzeniach, którymi się interesują, oraz otrzymują oferty specjalne zakupu biletów na wydarzenia kulturalne.

KORZYŚCI

Obywatelstwo cyfrowe przyczynia się do budowy bardziej zintegrowanego miasta, w którym władze lokalne skutecznie prowadzą skuteczny dialog z obywatelami i biznesem:

Zmodyfikowany profil publiczny Burmistrza/Prezydenta Miasta i jego/jej ekipy

Zwiększone zaufanie do władz lokalnych

Bezcenna informacja zwrotna od obywateli

Aktywne zaangażowanie obywateli w życie miasta

Dostęp obywateli do określonych korzyści, aby poczuli się bardziej zintegrowani i zaangażowani

Szczęśliwi obywatele, których głos jest słyszalny

INTEGRACJE

Nasza usługa „Obywatelstwo Cyfrowe” oferuje integrację z usługami Urzędu Miasta, która obejmuje następujące usługi (ale nie tylko):

Transport miejski

Zarządzanie strefami płatnego parkowania

Zarządzanie strefami bezpłatnego parkowania

Podatki

Wspólne przejazdy

Gospodarka odpadami