Telelink City
Obywatelstwo cyfrowe to przyszłość każdego miasta
Obywatelstwo cyfrowe to przyszłość każdego miasta

Obywatelstwo cyfrowe to przyszłość każdego miasta

Obywatelstwo cyfrowe wraz ze wszystkimi prawami, z których w związku z tym możemy korzystać, stanowi istotną część bycia obywatelem XXI wieku. Równolegle z rozwojem technologii informatycznych i przejściem do szybkich sieci 5G konieczna staje się integracja każdego z nas z systemem, abyśmy mogli angażować się w działania nie tylko naszego otoczenia społecznego, ale także instytucji lokalnych i krajowych, w zachodzące w życiu publicznym procesy społeczno-polityczne.

 

Technologia konieczna do stworzenia przyszłości cyfrowej jest już dostępna i wdrażana na całym świecie w jednym celu – poprawy jakości życia w społecznościach. Począwszy od niedawno wdrożonych usług cyfrowych w niektórych stolicach Afryki Wschodniej, takich jak Nairobi i Kigali, po zintegrowane wysiłki na rzecz pełnego obywatelstwa cyfrowego w Estonii, gdzie można nawet otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą całkowicie on-line.

 

Urbanizacja jako siła napędowa

 

Obszary miejskie zamieszkuje ponad 50% ludności (według ONZ liczba ta do 2050 roku ma wzrosnąć do ponad 60%), a rola miast w kształtowaniu codziennego życia coraz większej liczby osób staje się coraz ważniejsza. Miasta potrzebują ulepszeń w zakresie swoich możliwości technologicznych bardziej niż kiedykolwiek i w zwiększonym tempie, aby móc dostosować się do nieustannie pojawiających się inteligentnych rozwiązań.

 

Inteligentne miasto z całą pewnością posiadać będzie dobrą infrastrukturę – drogi, mosty, wodociągi i kanalizację, parki, komunikację publiczną. Zawsze będzie to miało ogromne znaczenie w dobrym zarządzaniu miastem. Ale, aby miasto było jednak naprawdę „inteligentne”, konieczne będzie zintegrowanie każdego aspektu infrastruktury z ramami technologicznymi, co pozwala na poprawę ogólnej efektywności, poprzez synergię w ich zarządzaniu.

 

Reorganizacja życia w mieście

 

Celem wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w istniejącej już infrastrukturze miejskiej jest modernizacja i poprawa życia w mieście oraz to, w jaki sposób zarządzamy otaczającym nas środowiskiem. Dobrą wiadomością jest, że nie wiąże się to tylko z podjęciem jednej decyzji lub wdrożeniem jednego środka, ale jest stopniowym procesem obejmującym wiele środków, które z biegiem czasu należy zintegrować i rozszerzyć, co gwarantuje dostosowanie tempa zmian do potrzeb społecznych i tolerancji na akceptację.

 

Ważną część tego procesu stanowi cyfryzacja komunikacji miedzy obywatelami a władzami lokalnymi. W ten sposób polepszenie życia będące konsekwencją mądrych decyzji jest w stanie dotrzeć do każdego i każdy może odczuć je w swoim codziennym życiu. Kiedy proces ten już się rozpocznie, a usługi cyfrowe dzięki własnemu inteligentnemu urządzeniu znajdą się w kieszeni każdego obywatela, samorządy lokalne będą w stanie usprawnić komunikację i zapewnić wartość dodaną we wszystkich ważnych aspektach środowiska miejskiego.

 

Obywatelstwo cyfrowe: inteligentne rozwiązanie dla każdego miasta

 

Samorządy mogą wykorzystać inteligentną platformę cyfrową do zangażowania obywateli w owocnych debatach na temat teraźniejszości i przyszłości miasta oraz okazać pomoc każdemu członkowi społeczeństwa, by poczuł się on pożyteczny. Środowisko cyfrowe oferuje wiele sposobów odpowiedniego poruszania problemów o znaczeniu publicznym i pomaga w budowaniu zaufania do rządzących.

 

Platforma cyfrowa może również pomóc w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Można być ona używana do walki z takimi problemami jak dezinformacja, poprzez utworzenie niezawodnego kanału, za pośrednictwem którego urzędnicy państwowi mogą terminowo dostarczać prawdziwych i dokładnych informacji.

 

W jaki sposób Telelink City może pomóc Twojemu miastu w integracji obywatelstwa cyfrowego?

 

 

Telelink City jest Twoim partnerem w integracji ważnych nowych technologii – zarówno w infrastrukturze fizycznej, jak i cyfrowej. Pomożemy Ci mądrze tworzyć miasto i zarządzać nim, sprawiając, że w krótkim czasie obywatelstwo cyfrowe stanie się rzeczywistością.

 

Stworzyliśmy i przetestowaliśmy skuteczne rozwiązania do inteligentnego zarządzania każdym aspektem środowiska miejskiego. Ponadto Telelink City stworzył połączoną platformę dla obywatelstwa cyfrowego, która jest łatwa do adaptacji, łatwa do wdrożenia i nie wymaga od władz miasta dodatkowych zasobów IT.

 

Dba ona o tworzenie i utrzymanie wszystkich aspektów efektywnie funkcjonującego obywatelstwa cyfrowego:

 

  • Mobilności miejskiej i elektronicznego pobierania opłat
  • Cyfrowych usług parkingowych
  • Portalu informacyjnego
  • Zaangażowania społecznego w postaci ankiet, zażaleń i postulatów
  • Wiadomości dla użytkowników
  • Życia kulturalnego
  • Promocji atrakcyjnych lokalizacji
  • Prowadzenia aktywnego trybu życia

 

Możesz poprowadzić swoje miasto ku transformacji cyfrowej. Skontaktuj się z nami już dziś i porozmawiaj o inteligentnych technologiach!

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.