Telelink City
Monitoring Powietrza | Telelink City
 

Monitoring Powietrza | Telelink City

Inteligentne monitorowanie jakości powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych zagrożeń w dużych miastach i znacznie obniża jakość życia obywateli. Drobne cząstki stałe i wysoki poziom niektórych szkodliwych gazów mogą spowodować nieodwracalne szkody dla zdrowia. Według różnych szacunków 92% światowej populacji żyje obecnie w miejscach, gdzie powietrze jest złej jakości. Dlatego oczywiste jest, że poszukiwanie rozwiązań tego problemu staje się jednym z najważniejszych priorytetów każdego inteligentnego miasta.

NASZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW MOŻE POMÓC WŁADZOM MIASTA W WALCE ZE ZŁĄ JAKOŚCIĄ POWIETRZA, ZAPEWNIAJĄC DOKŁADNE DANE DOTYCZĄCE POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH MIASTA. DIAGNOSTYKA PROBLEMÓW ORAZ DOSTĘP DO DANYCH ILOŚCIOWYCH POMAGA W PODEJMOWANIU WŁAŚCIWYCH KROKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPECYFICZNYCH DLA DANEGO MIASTA (A NAWET DZIELNICY).

Nasz zespół specjalistów może pomóc władzom miasta w walce ze złą jakością powietrza, zapewniając dokładne dane dotyczące poziomu zanieczyszczeń w różnych częściach miasta. diagnostyka problemów oraz dostęp do danych ilościowych pomaga w podejmowaniu właściwych kroków zmierzających do rozwiązywania problemów specyficznych dla danego miasta (a nawet dzielnicy).

Nasze łatwe w użyciu i niedrogie rozwiązanie może dostarczyć władzom miasta dane niezbędne do zdiagnozowania obszarów problematycznych i stworzenie inteligentnego planu działania w celu poprawy jakości powietrza, ukierunkowanego na określone zanieczyszczenia.

Nasze rozwiązanie

 

Stacja monitorowania jakości powietrza w mieście jest produktem modułowym, który pozwala na dodatkowe ulepszenia i modernizację czujników, ponieważ działa automatycznie, bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. Uruchomienie i konserwacja nie są trudne, produkt może być też zdalnie skonfigurowany. Integracja wielostronna oparta jest na standardowych Protokołach internetowych.

 

W celu zapewnienia tego rozwiązania Telelink City współpracuje z Develiot.

KORZYŚCI

Dzięki miejskiej stacji monitorowania jakości powietrza władze miasta mogą gromadzić informacje w czasie rzeczywistym, aby móc rozwiązywać następujące problemy:

Poziom zanieczyszczenia powietrza w różnych miejscach w mieście

Specyficzne zanieczyszczenia

Źródła zanieczyszczenia

Tworzenie środków w celu poprawy jakości powietrza

Analiza skuteczności podjętych środków

Prognozy i środki zapobiegające zanieczyszczeniu powietrza

 

Miejska stacja monitorowania jakości powietrza działa już w stolicy Bułgarii, Sofii.