Telelink City
Умен мониторинг на качеството на въздуха | Telelink City
 

Умен мониторинг на качеството на въздуха | Telelink City

Умен мониторинг на качеството на въздуха

Замърсяването на въздуха е един от най-големите рискове в големите градове и такъв, който значително намалява качеството на живот на гражданите. Фините прахови частици и високите нива на определени вредни газове могат да причинят непоправими щети на здравето. По различни оценки, в момента 92% от населението на света живее в места с лошо качество на въздуха. Затова и е съвсем очевидно, че търсенето на решения на този проблем е един от първите приоритети на всеки умен град.

НАШИЯТ ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА ГРАДСКАТА УПРАВА В БОРБАТА С ЛОШОТО КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА, КАТО ОСИГУРИ ТОЧНИ ДАННИ ЗА НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ГРАДСКИ РАЙОНИ. ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ, СЪЧЕТАНО С ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ, ПОМАГА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СТЪПКИ ЗА РЕШАВАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДАДЕНИЯ ГРАД (И ДОРИ КВАРТАЛ) ПРОБЛЕМИ.

Нашият екип от специалисти може да помогне на градската управа в борбата с лошото качество на въздуха, като осигури точни данни за нивата на замърсяване в различните градски райони. диагностицирането на проблемите, съчетано с осигуряване на достъп до количествени данни, помага да се предприемат стъпки за решаването на специфични за дадения град (и дори квартал) проблеми.

Лесно за въвеждане в експлоатация и с разумна цена, нашето решение може да осигури данните, нужни на градската управа за диагностициране на проблемни пространства и създаване на интелигентен план на действие с цел подобряване на качеството на въздуха, насочен към специфичен замърсител.

Нашето решение

 

Градската станция за следене на качеството на въздуха е модулен продукт, който позволява допълнителни подобрения и сензорни надграждания, като функционира автономно, без да е нужно да е свързан към електрическата мрежа. Лесен е за въвеждане в експлоатация и за поддръжка, и може да бъде конфигуриран от разстояние. Многостранната интеграция използва стандартни Интернет протоколи.

 

Telelink City е партньор на Develiot в осигуряването на това решение.

ПОЛЗИ

С градската станция за следене на качеството на въздуха, местната управа може да събира информация в реално време и да се справи със следните проблеми:

Нива на замърсеност на въздуха на различни места в града

Специфични замърсители

Източници на замърсяване

Създаване на мерки за подобряване на качеството на въздуха

Анализ на ефективността на предприети мерки

Прогноза и превантивни мерки за замърсеността на въздуха

 

Градската станция за следене на качеството на въздуха вече работи в столицата на България – град София.