Telelink City
Jak rysuje się przyszłość zbierania śmieci?
Jak rysuje się przyszłość zbierania śmieci?

Jak rysuje się przyszłość zbierania śmieci?

Wywóz śmieci to jeden z aspektów życia w mieście, którego wiele ludzi nawet nie zauważa – z wyjątkiem sytuacji, gdy coś pójdzie nie tak. Konsekwencje błędów w tym zakresie są tak nieprzyjemne, że władze miasta muszą być w stanie zareagować bardzo szybko. Skomplikowany i w wielu przypadkach niezbyt dobrze zoptymalizowany system zbierania i usuwania śmieci posiada wiele potencjalnie słabych ogniw. Wraz z rozwojem miast wzrasta ich populacja, a tym samym i konsumpcja, co oznacza również większą ilość śmieci zarządzanych za pomocą nieefektywnych procesów – co prowadzi do problemów środowiskowych i zdrowotnych. Jak ich uniknąć? I skąd możemy mieć pewność, że w każdym mieście, niezależnie od jego wielkości czy tempa wzrostu ludności, zbieranie śmieci jest zarządzane w możliwie najbardziej efektywny sposób?

 

Jak funkcjonuje zbieranie śmieci?

 

Co dzieje się od chwili, kiedy ktoś wyrzuca śmieci do kosza do chwili, kiedy trafiają one na wysypisko śmieci? Niewiele ludzi wstaje na tyle wcześnie, by zauważyć ruch samochodów zbierających zawartość pojemników na śmieci, które znajdują się na ulicach. Gdy pojazdy są pełne, kierowane są na najbliższe wysypisko śmieci, które ma wolną pojemność. Może być ono usytuowane blisko miasta, ale może też znajdować się dziesiątki kilometrów poza nim. Wydaje się, że proces ten jest dość oczywisty i prosty, ale po drodze zdarza się wiele rzeczy, które mogą pójść nie tak – a większość z nich z powodu braku wypracowanej strategii komunikacji i monitorowania.

 

Co może pójść nie tak?

 

Rozwój to proces, do którego zmierza każde miasto. Ale jeśli chodzi o wywóz śmieci, może okazać się, że jest to potencjalny problem. Mamy do czynienia z ciągłym rozrastaniem się miast na skalę globalną, a przestarzała infrastruktura z trudnością zaspokaja potrzeby rosnącej populacji. Powoduje to zmianę modelu konsumpcji w środowisku miejskim, co wpływa na cały ekosystem. Ulice, które jeszcze kilka lat temu były ciche, teraz są zatłoczone, co z kolei utrudnia pracę śmieciarek, i nie są one w stanie wystarczająco szybko wypróżnić kontenerów, zanim się przepełnią. Konsekwencje tego stanu rzeczy okazują się nie tylko nieestetyczne, ale także potencjalnie niebezpieczne, ponieważ góry śmieci stanowią idealną pożywkę dla szczurów i owadów, są także wylęgarnią chorób.

Usprawnienie procesów związanych ze zbieraniem śmieci może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia w mieście.

 

Jak mogą pomóc nowoczesne technologie?

 

 

Inteligentne technologie mogą wpłynąć na poprawę prawie każdego aspektu życia mieszkańców miast, w tym również wywozu śmieci. Wszystko zaczyna się od zainstalowania w dostępnych już pojemnikach na śmieci małych czujników IoT (Internet Rzeczy). Powstaje w ten sposób sieć, która w czasie rzeczywistym przesyła informacje o poziomie napełnienia kontenera. Śmieciarki i wysypiska śmieci są również połączone ze sobą i w czasie rzeczywistym wysyłają informację o swojej pojemności. Wszystkie te dane trafiają do panelu administracyjnego, dzięki któremu w razie potrzeby w łatwy i szybki sposób dokonuje się ustawień systemu. Czujniki dostarczają surowe dane konieczne do stworzenia planu optymalizacji, zaś panel codziennie oblicza optymalną trasę od wywozu śmieci po ich składowanie.

Inteligentny system zbierania śmieci umożliwia władzom miasta usprawnienie procesów w trudno dostępnych miejscach poprzez planowanie ich wywozu w godzinach, kiedy ruch nie jest duży. Pozwala on również na stworzenie elastycznego harmonogramu – wywóz śmieci może odbywać się tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co pozwala uniknąć przejazdów śmieciarek wówczas, gdy pojemniki są w połowie pełne. Obszary o specjalnych potrzebach, takie jak strefy przemysłowe, mogą być również obsługiwane według specjalnego harmonogramu.

Ponadto inteligentny system wywozu śmieci może być zintegrowany z innymi systemami, takimi jak inteligentne systemy transportowe, co wpływa na poprawę wydajności obydwu tych systemów.

 

Które miasta mogą skorzystać z inteligentnego wywozu śmieci?

 

Mitem jest twierdzenie, że tylko metropolie mogą korzystać z inteligentnych technologii – dotyczy to miast każdej wielkości, zwłaszcza tych szybko rozwijających się. Jeśli inteligentne technologie zostaną wdrożone w trakcie rozwoju miast, przyczynią się one do podejmowania świadomych wyborów na każdym szczeblu zarządzania, a tym samym mogą sprawić, że obszary miejskie staną się zdrowszym miejscem do życia.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.