Telelink City
Inteligentne zarządzanie odpadami | Telelink City
 

Inteligentne zarządzanie odpadami | Telelink City

Czym jest

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ODPADAMI?

Zarządzanie odpadami stanowi ważną część tworzenia wizji miast przyszłości, jednak często bywa pomijane w projektach cyfryzacji. Istniejące „proste” rozwiązania są już przestarzałe – miasta rozrastają się w szybkim tempie i produkują coraz więcej odpadów komunalnych, natomiast istniejąca infrastruktura nie pozwala na wprowadzenie inteligentnych rozwiązań.

 

Wiele miast boryka się z poważnymi trudnościami związanymi z wywozem śmieci na bieżąco, podczas gdy inne potrzebują rozwiązań, które mogłyby poprawić wydajność tej usługi. Niektóre pojemniki na śmieci napełniają się szybciej niż inne, niektóre rejony są trudniej dostępne dla śmieciarek, podczas gdy w niektórych firmach istnieje zapotrzebowanie na specyficzne usługi transportowe związane z wywozem odpadów. Rozwiązanie tych problemów zawarte jest w inteligentnych czujnikach IoT (Internet of Things), które zarządowi miasta dają możliwość optymalizacji dystrybucji kontenerów, częstotliwości wywozu i tras.

Dzięki inteligentnym czujnikom monitorowanie poziomu napełnienia pojemników i rodzaju śmieci staje się łatwym zadaniem. Mogą być one zainstalowane we wszystkich rodzajach pojemników na śmieci i są odporne na codzienne użytkowanie. Inteligentne czujniki umożliwiają monitorowanie pojemników w czasie rzeczywistym (w jakim stopniu wykorzystana została pojemność pojemnika, kiedy zaistnieje potrzeba opróżnienia, kiedy był
on ostatnio opróżniany, itp.) i są kluczowym krokiem w procesie likwidacji problemu przepełnionych pojemników.

Gromadzenie informacji w czasie rzeczywistym pozwala na tworzenie szczegółowych raportów. Wiarygodna i aktualna statystyka dostępna jest przez cały czas i władze miasta mogą ją wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji związanych z procesem optymalizacji systemu: dotyczących rejonów, w których wymagana jest większa ilość pojemników lub częstszy ich wywóz, optymalizacji harmonogramu wywozu, redystrybucji
istniejących zasobów, itp.

Każda śmieciarka, każdy pojemnik i wysypisko śmieci stanowią ważną część opartego na ekosystemie zarządzania odpadami. To właśnie dlatego ich optymalne wykorzystanie jest kluczem do wydajności całego procesu. Technologie chmurowe, czujniki IoT oraz intuicyjna platforma administracyjna pomagają w wyznaczaniu codziennej optymalnej trasy dla poszczególnych pojazdów do wywozu odpadów komunalnych – kierują je na ściśle określone miejsce i wtedy, gdy są potrzebne, zgodnie z optymalną trasą przejazdu między pojemnikami i wysypiskiem śmieci, co wpływa na obniżenie ceny i poprawę wydajności systemu.

Nowoczesne technologie chmurowe oraz dane w czasie rzeczywistym tworzą spójny system umożliwiający zdalne zarządzanie odpadami.

Telelink City Smart Waste Management

Nasze rozwiązanie

 

Zarządzanie odpadami może być procesem prostym i łatwym. Telelink City oferuje zestaw narzędzi, dzięki którym pomaga władzom miasta w radzeniu sobie z odpadami w najbardziej efektywny sposób.

Telelink City Smart Waste Management

Jak to działa?

Inteligentny czujnik, który może określić wagę pojemnika oraz jego pojemność

Połączenie Wi-Fi, za pośrednictwem którego informacje wysyłane są do chmury

Panel administracyjny zapewniający niezbędne informacje do inteligentnego systemu zarządzania.