Telelink City
Inteligentne Sterowanie Sygnalizacją Świetlną na Skrzyżowaniach | Telelink City
 

Inteligentne Sterowanie Sygnalizacją Świetlną na Skrzyżowaniach | Telelink City

Inteligentna mobilność w miejska

TWORZENIE SYSTEMÓW MOBILNOŚCI Z MYŚLĄ O JUTRZEJSZYM DNIU

Już od dziesięcioleci transport jest coraz większym problemem w zmieniających się miastach – rosnąca liczba pojazdów na mieszkańca, jak również ich obsługa przez starą infrastrukturę prowadzą do powstawania niekończących się korków. Od zanieczyszczonego powietrza po stres – wszystko to powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi i ogromne szkody w środowisku. Aby poradzić sobie z tymi problemami, miasta potrzebują inteligentnych rozwiązań, które można dostosować do istniejącej infrastruktury, ulepszając i wzbogacając ją jednocześnie, aby powstało miasto nadające się do dobrego życia.

 

Ponad 50% populacji mieszka w miastach. Transport wraz z codziennymi czynnościami ludzi, które wymagają od nich przemieszczania się z jednego punktu do drugiego w złożonym systemie infrastruktury miejskiej, jest jednym z najważniejszych aspektów życia w środowisku miejskim. Istniejąca infrastruktura, przy jednoczesnym wzroście liczby pojazdów, staje się niewystarczająca.

Nasze rozwiązanie

 

Przejście na model inteligentnego miasta to jedyny sposób na optymalizację oraz oszczędność czasu i środków, przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza. Kluczowym elementem inteligentnego miasta jest stworzenie zoptymalizowanego systemu ruchu i transportu publicznego, tak zwanego Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS).

Nasza inteligentny system transportowy obejmuje:

 

Klasyfikację pojazdów

Spis pojazdów

Środki zarządzania prędkością i ruchem

Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych

Oprogramowanie do kontroli ruchu drogowego

Oprogramowanie do symulacji ruchu drogowego

Kontrolę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, zielonej fali, itd.

ZESPÓŁ EKSPERTÓW TELELINK CITY MOŻE DOKONAĆ ANALIZY, PRZYGOTOWAĆ I DOSTARCZYĆ
ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMU TRANSPORTU MIEJSKIEGO, KTÓRE MOŻNA WPROWADZIĆ W KAŻDYM MIEŚCIE. NASZE KNOW-HOW ZNALAZŁO ZASTOSOWANIE W KILKU MIASTACH BUŁGARSKICH I W TEN SPOSÓB POLEPSZYŁO ŻYCIE MILIONÓW OBYWATELI.

Jak możemy pomóc Twojemu miastu?

Analiza dostępnych danych w celu dokładnego zidentyfikowania kluczowych problemów

Prezentacja elastycznego, dostosowanego do Twojego miasta systemu, który rozwiąże te problemy

Szybka i wydajna budowa systemu dzięki oprogramowaniom i technologiom łatwym do wykorzystania przez użytkowników

Zapewnienie usług z zakresu konserwacji na każdym etapie