Telelink City
Inteligentne słupy to podstawa integracji inteligentnych rozwiązań w środowisku miejskim
Inteligentne słupy to podstawa integracji inteligentnych rozwiązań w środowisku miejskim

Inteligentne słupy to podstawa integracji inteligentnych rozwiązań w środowisku miejskim

Jak wyglądałoby miasto, gdyby słupy oświetleniowe miały nie jedną funkcję, a dziesięć? Gdyby słup mógł łączyć w sobie moduły łączności, stację ładowania, czujnik jakości powietrza, czujnik kontroli ruchu, kamerę CCTV, panel informacyjny, panel podłączeniowy numerów alarmowych? To nie jest piękna utopia, to się dzieje naprawdę. Inteligentne słupy stanowią już nieodłączną część wielu miast, a dzięki technologii 5G ich integracja nastąpi jeszcze szybciej. Dziś wyruszymy na wirtualny spacer śladami wspaniałej nowej technologii zwanej inteligentnymi słupami oświetleniowymi – podążaj za nami!

 

Jak się to wszystko zaczęło?

 

Podstawą istnienia inteligentnych słupów jest zapotrzebowanie na zautomatyzowane słupy oświetleniowe. Firmy sprzedające i serwisujące infrastrukturę oświetleniową zdają sobie sprawę z konieczności automatyzacji różnych zadań na większą skalę w celu obniżenia kosztów utrzymania i poprawę wydajności swoich systemów. Automatyzacja polega na reagowaniu na zmianę takich warunków ulicznych, jak na przykład istniejące światło lub mgła. Z biegiem czasu okazało się, że czujniki te nie są jedynymi, które można zamontować na istniejących już słupach. Tak więc „inteligentny słup” powstaje z marzeń ludzi o wizji wykraczającej poza oświetlenie. Jednak żeby ekosystem czujników mógł działać, łączność plasuje się wysoko na liście zadań priorytetowych.

 

Ponowne przemyślenie infrastruktury informacyjnej

 

Technologia 5G szybko rozprzestrzenia się w miastach na całej kuli ziemskiej. Pomaga ona ludziom nie tylko w szybszym surfowaniu po Internecie, ale także sprawia, że ulepszenia infrastruktury, które do niedawna wydawały się niemożliwe, są w zasięgu ręki. Szybsze połączenie oznacza lepszą komunikację między różnymi strukturami infrastruktury miejskiej, jest pomocne w ich ogólnym zarządzaniu i automatyzacji, a tym samym prowadzi do powstawania oszczędności wielu zasobów. Wyobraź sobie, że w oparciu o dane z czujników umieszczonych na inteligentnych słupach możesz w czasie rzeczywistym jednocześnie kontrolować systemy sterowania ruchem ulicznym, transportem publicznym i parkingami. A w razie wypadku przycisk alarmowy SOS i inteligentny system monitoringu CCTV mogą pomóc w wysłaniu na czas zespołów ratownictwa medycznego, ratując tym samym ludzkie życie.

 

Wszystko to jest możliwe dzięki lepszej szybkości połączeń i inteligentnym algorytmom, które można stworzyć, aby reagować na dane z czujników w czasie rzeczywistym.

 

Integracja w zakresie innowacji

 

Jeśli łączność można opisać jako bijące serce ekosystemu inteligentnych słupów, to czujniki są jego układem nerwowym. Gromadzą one dane i kierują je do mózgu lub mózgów, które je analizują i przekształcają w raporty lub w bezpośrednio wydawane polecenia w celu optymalizacji procesów systemowych. Czujniki umożliwiają efektywne działanie IoT (Internetu Rzeczy), powodując powstawanie sygnałów, które tworzą mapę potencjalnych ulepszeń – od ruchu po jakość powietrza. W ten sposób różne reguły automatyczne można łatwo i szybko zastosować w różnych segmentach infrastruktury miejskiej.

 

Które obszary życia w mieście uległyby poprawie dzięki inteligentnym słupom?

 

  • Ruch uliczny

Ruch uliczny to jeden z najbardziej przykrych tematów związanych z dużych miastami. Czujniki IoT mogą liczyć i klasyfikować pojazdy, monitorować ich przepływ, dostarczając w ten sposób cennych, surowych informacji. Dzięki ich analizie operatorzy systemów transportowych mogą zoptymalizować procesy dotyczące kierowców i pieszych. Zautomatyzowane reguły mogą być stosowane do dynamicznej kontroli ruchu, co związane jest ze zmieniającymi się warunkami drogowymi.

 

  • Parking

Wdrożenie dobrej strategii parkowania, zwłaszcza w centralnych obszarach miejskich, jest koniecznością. Czujniki na inteligentnych słupach mogą na przykład monitorować i informować o wolnych miejscach, powiadamiając w ten sposób kierowców za pomocą aplikacji mobilnej, które z nich znajdują się najbliżej. Ten sam system może być również wykorzystywany do uiszczania opłat parkingowych, a także w razie potrzeby do nakładania mandatów.

 

  • Jakość powietrza

Zanieczyszczenie powietrza wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na obniżenie jakości życia w miastach. Dlatego władze miast na całym świecie szukają pilnych rozwiązań tego zagrożenia dla zdrowia. Pierwszym krokiem jest sporządzenie mapy obszarów problemowych oraz listy zanieczyszczeń odpowiedzialnych za pogarszającą się jakość powietrza. Dzięki tego typu informacjom władze mogą bardziej adekwatnie rozwiązać ten problem.

 

  • Szybka reakcja w nagłych wypadkach

System inteligentnych słupów może skrócić czas reakcji odpowiednich organów na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przycisk SOS – szybki i łatwy sposób zgłaszania przez osoby, które były świadkami incydentu. Natomiast monitoring CCTV wykorzystywany jest przez koordynatorów w celu jak najszybszego wysłania odpowiednich służb ratowniczych. Innym sposobem, w jaki ludzie mogą się połączyć, jest bezpośrednia linia SOS z cyfrowego pulpitu na słupie. Skrócenie czasu reakcji na incydent ma kluczowe znaczenie podczas ratowania ludzkiego życia.

 

  • Monitorowanie działań w zakresie utrzymania porządku

Monitoring CCTV jest wykorzystywany od lat do poprawy bezpieczeństwa na ulicach dużych miast. Inteligentne słupy mogą dodać do tego równania udoskonaloną sieć o dużym pokryciu, która zapewnia więcej kątów widzenia i jest trudno dostępna w przypadku próby jej zniszczenia. W niektórych krajach zarejestrowane przez te kamery wideo może być wykorzystane w sądzie.

 

  • Panele informacyjne

Inteligentne słupy mogą być także wykorzystywane przez samorządy lokalne do bieżącego informowania mieszkańców o różnych sprawach. Jeśli słupy wyposażone zostaną w ekrany dotykowe, można je będzie nawet wykorzystać do komunikacji w postaci ankiet, sondaży, zgłaszania pomysłów na poprawę środowiska, i nie tylko. Może to również okazać się pomocne w zakresie wdrażania obywatelstwa cyfrowego.

 

Od czego należy zacząć?

Wszystko to może wydawać się bardzo skomplikowane i pracochłonne, ale inteligentny słup może obsługiwać wszystkie te czujniki, a nawet różne inne typy czujników. Jednak to nie oznacza, że musi tak być za wszelką cenę. Każde miasto ma swoje problemy do rozwiązania, zaś wygoda w korzystaniu z inteligentnych słupów polega na ich elastyczności. Każde miasto może wybrać sobie te obszary, w których chce działać priorytetowo, i dodawać odpowiednie czujniki, przy czym później może również dodawać kolejne.

 

Inteligentne słupy oświetleniowe to pierwszy krok w kierunku stworzenia w mieście kompletnego inteligentnego ekosystemu opartego na wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym. W XXI wieku miasta nie mogą już opierać się wyłącznie na propozycjach, a dzięki zestawowi danych wysokiej jakości, przy mniejszym wysiłku i zmniejszonych zasobach, mogą w krótszym czasie zaoferować obywatelom lepsze rozwiązania.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.