Дигиталното гражданство е бъдещето на всеки град

Дигиталното гражданство е бъдещето на всеки град

Дигиталното гражданство е съществена част от това да бъдем граждани в 21-ви век – с всички права, от които то ни позволява да се възползваме. С развитието на информационните технологии и скока към свръхскоростни 5G мрежи, интеграцията на всеки от нас в системата става наложителна, за да можем да се ангажираме не само със социалната си среда, но и с институциите (местни и национални), както и с обществено-политическите процеси.

 

Технологията, която е нужна за създаването на дигитално бъдеще, е тук и се имплементира по целия свят с една-единствена цел – да подобри живота в общностите. От наскоро развилите се дигитални услуги в някои източноафрикански столици като Найроби и Кигали, до интегрираните усилия за пълно дигитално гражданство в Естония, където дори може да се открие и оперира бизнес изцяло онлайн.

 

Урбанизацията като движеща сила

 

Над 50% от населението живее в градски региони (тази цифра се очаква да нарастне до над 60% до 2050 г., според ОН) и ролята на градовете в оформянето на ежедневието на все повече хора става все по-важна. Градовете имат нужда от подобрения в своите технологични възможности повече от всякога – и то с по-голяма скорост, за да се нагодят към умните решения, които се появяват непрекъснато.

 

Умният град със сигурност ще разполага с добра инфраструктура – пътища, мостове, водоснабдяване и канализация, паркове, градски транспорт. Тя винаги ще бъде от първостепенна важност за доброто управление на града. Но за да стане един град наистина “умен”, ще бъде необходимо всеки един от аспектите на инфраструктурата да бъде интегриран в технологична рамка, която позволява да се подобри общата ефективност чрез синергия в управлението им.

 

Реорганизация на живота в града

 

Целта на приемането на новите технологични решения във вече функциониращата градска инфраструктура е да се модернизира и подобри живота в града и как ние самите управляваме средата около нас. Добрата новина е, че това не включва вземането на едно решение или прилагането само на една мярка, а е постепенен процес от множество мерки, които трябва да бъдат интегрирани и разширени с времето. По този начин се гарантира, че скоростта на промените ще бъде напасната към обществените нужди и толеранса за приемането им.

 

Важна част от процеса е дигитализацията на комуникацията между гражданите и местната власт чрез платформа за дигитално гражданство. Така подобренията в живота, следствие от умните решения, могат да достигнат до всеки и всеки да ги почувства във всекидневието си. След като процесът се задвижи и дигитализираните услуги са в джоба на всеки гражданин посредством неговото смарт устройство, местната власт може да подобри комуникацията и да предостави добавена стойност във всички важни аспекти на градската среда.

 

Дигиталното гражданство: умно решение за всеки град

 

Местната власт може да използва умна дигитална платформа, за да ангажира гражданите в ползотворен дебат за настоящето и бъдещето на града, и да помогне на всеки един член на обществото да се почувства полезен. Дигиталната среда предлага много начини за адекватна комуникация на общественозначими въпроси и спомага за повишаването на доверието във властимащите.

 

Дигиталната платформа може да помогне и за разрешаването на проблеми на местно ниво. Тя може да се ползва и за борба с проблеми като дезинформацията чрез създаването на надежден канал, чрез който представителите на властта да предоставят вярна и точна информация навреме.

 

Как Telelink City може да помогне на града ви да интегрира дигитално гражданство?

 

Telelink City е вашият партньор в интеграцията на важните нови технологии – както във физическата инфраструктура, така и в дигиталната. Ние ще ви помогнем да създадете и управлявате града умно, правейки дигиталното гражданство реалност в най-кратки срокове.

 

 

Създадохме и тествахме работещи решения за смарт мениджмънт на всеки аспект от градската среда. Наред с това, Telelink City създаде свързана платформа за дигитално гражданство, която е лесна за адаптиране, лесна за имплементация и не изисква допълнителни IT ресурси от страна на градската управа.

 

Тя се грижи за създаването и поддържането на всички аспекти от ефективното дигитално гражданство:

  • Градска мобилност и електронно таксуване
  • Дигитални паркинг услуги
  • Информационен портал
  • Социална ангажираност: анкети, форми за оплаквания и предложения
  • Съобщения до потребителите
  • Културен живот
  • Промотиране на атрактивни локации
  • Активен живот

 

Вие можете да поведете града си към неговата дигитална трансформация. Свържете се с нас днес и да поговорим за умните технологии!

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.